Naturvernarar protesterer mot jærlinja

Av

Naturvernforbundet i Rogaland vil heller ha jernbane enn ny motorveg.