Klepp-politikarane vil ikkje ha permanent skulesamarbeid enno

Miljøpartiet dei Grøne og Frp synest sluttrapporten om skulesamarbeidet er for svak, og fekk klårt fleirtal for at Jærskulen skal reknast som eit prosjekt i tre år til.