Fylkesmannen protesterer på Klepps byggeplaner

Av

Fylkesmannen mener Klepp-politikerne ikke tar nok hensyn til miljø og landbruk, og protesterer mot flere av kommunens utbyggingsplaner.