Usikker framtid for Orre-hotell

Av

Vegvesenet mener det blir for trafikkfarlig med et reiselivsanlegg rett ved riksvegen. Fylkesmannen vil beskytte jorda og jærstrendene. Begge sier nei til hotellplanene.