Pressar på for rask avklaring om dobbeltsporet

Av

Klepp, Time og Hå vil ha planane på plass raskt. Viss ikkje stoppar tettstadsutviklinga opp og huseigarar blir sitjande i uvisse, meiner dei tre.