Jo, datasentre gir permanente arbeidsplasser

Av

Aud Søyland Kristensen tar feil i sin skepsis til datasenter, mener Knut Molaug.