Ny kvoterunde kan gi melkevekst på Jæren

Av

Regjeringen foreslår å redusere fra 18 melkekvoteregioner til 10. Det kan gi jærske melkebønder bedre muligheter til å kjøpe kvoter.