Dette skal bidra til videre utbygging i Stokkalandsmarka

Av

Hå kommune har åpnet for å la private utbyggere kjøpe tomter i Stokkalandsmarka. Opsjonsavtalen vil føre til flere byggeprosjekter i Stokkalandsmarka.