Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet søndag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021.

DEL

- Vi går i forhandlinger nå fordi bøndene trenger avklarte rammer for matproduksjonen, sier jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes, som også er leder i Norges Bondelag.

- Det er mer enn noen gang viktig å sikre matproduksjonen framover. Sikker matforsyning krever et landbruk over hele landet, og at jorda brukes til det den er best egnet til, sier Bartnes i en pressemelding.

Med grunnlag i den kontakten som så langt har vært mellom partene, går jordbruket til forhandlinger. Siden det ikke foreligger et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling, vil forhandlingene bli forenklet.

Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det må derfor fastsettes nye målpriser. Det er viktig for å gi bonden forutsigbarhet for framtidig produksjon.

Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger allerede 30. april.

Artikkeltags