Jordvern – fordi me ikkje kan eta pengar

Av

Jone Fosse og Kristin Armstrong Oma støtta ein mindretalsanke for at jordvern-saka på Re skal behandlast i neste kommunestyremøte. I dette lesarbrevet utdjupar dei kvifor.