- Eg trur ikkje me har teke alvoret inn over oss

Jonas Skrettingland uttrykte stor uro over klimaendringane, men til liks med resten av panelet har han stor tru på jærbonden sin evne til å omstilla seg.