Julegrantenning avblåst

Av

Sterk vind og manglande sikring av byggjeplass stoppa adventsarrangement på Bryne torg. Også på Kleppe vart adventsarrangementet avlyst.