Mettes humør blir verdsatt

Mettes engasjement blir høyt prissatt.