Kåre Wiig har 120 sesongarbeidere, men er kritisk til lovendringen som tillater dem lenger opphold i landet

Bra, men langt i fra godt nok er konklusjonen til gartneren.