– Viktig med togstopp der folk bur

Av

Ketil Solvik-Olsen reknar med at Jernbaneverket har tatt omsyn til landbruket når dei føreslår kor dobbeltsporet skal gå over Jæren.