Solvik-Olsen går for indre trasé gjennom Sør-Rogaland

Av

– Indre trasé av E39 har den største samfunnsnytten, konkluderer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).