Tok ein pit-stop i barndommens rike

Av

Ketil Solvik-Olsen serverer fagre ord om E39 og dobbelspor, medan bompengar vert skildra i motsett valør.