Har spurt nest mest

Av

To pappapermisjonar frårøva Ketil Solvik-Olsen sigeren.