– Fylkesveg 44 vil krevja utbetringar

Av

E39-avgjerd påverkar lokal vegutbygging på Jæren.