Samferdselsministeren inspiserte rennebilene på Podlest

Av

Ketil Solvik-Olsen (Frp) er også rennebilenes samferdselsminister.