Kinoen held ope: – Håper det blir eit godt mottatt tilbod på ein spesiell 17. mai

Film er framleis best på kino, trass i koronatider.