Her er alle 100 som står på kirkevalg-liste på Jæren

Se hele oversikten for Klepp, Time og Hå.