Kirsten (42) gler seg til seine kveldar, sand, strand og himmel

For Kirsten Opstad er sommar å reise heim til Jæren.