Har fått stipend som heng høgt

Av

Kunstnar Kirsten Opstad har kome gjennom nålauget og fått støtte av Norsk kulturråd.