Kjære bønder – vi ser dere

Av

 Vi ønsker først å takke alle driftige kvinner og menn i næringen for den viktige jobben dere gjør for å skaffe oss (Folket) våre daglige måltider. Takk for at dere opprettholder deres viktige samfunnsoppdrag dag etter dag. Vi i Rødt ser dere.