Klagarane nådde ikkje fram, går vidare med skule og to blokker ved Kleppeloen

Klagesakene kring bygging av skule og to blokker ved Kleppeloen går til Fylkesmannen for endeleg behandling.