Klepp avviklar ei ordning som har vart i over ti år

Frå januar er det slutt på tømming av bleiedunkane i Klepp.