Det er NHO som står bak kommune-NM, hvor en måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Klepp er helt oppe på 13. plass og rykker dermed opp tre plasser fra i fjor.

Jevnt bra

Kommunen gjør det jevnt over bra på det meste, men er særlig sterke i kategorien «demografi» hvor de er best i fylket og åttende best i landet.

I underkategorien «unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken» er Klepp helt oppe på 6. plass i landet. Dette lover bra for framtiden.

Det er svært gledelig og inspirerende å lese resultatene fra Jæren og da særlig Klepp kommune.

Også Time (23, én plass ned) og Hå (45, fire plasser opp) er på topp-50-listen. Jærkommunene scorer alle bra på demografi og kommuneøkonomi.

Rogaland er nummer to

Rogaland er rangert som nummer to på fylkeslisten, etter Oslo og før Viken. Dette er samme plassering som foregående år. Rogaland har 17 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen. Fylket ligger på førsteplass på kompetanse, andreplass på næringsliv og arbeidsmarked, men er nede på fjerdeplass innenfor kommuneøkonomi. Dette er samme rangeringer som i fjor.

Sola er den høyest rangerte kommunen i Rogaland. I fjor var Sola den høyest rangerte kommunen i Norge, men har i år falt til andreplass, bak Bærum. Etter Sola følger Stavanger og Sandnes i Rogaland. De er på henholdsvis plass nummer 6 og 9 i årets Kommune-NM – som er opp noen plasser fra i fjor. Stavanger gjør det særlig bra på kompetanse og kommuneøkonomi, mens Sandnes i tillegg gjør det bra på næringsliv og demografi.

Resultater fra jærkommunene

Fylkesplassering (og nasjonal plassering i parentes):

Totalt:

4. Klepp (13)

6. Time (23)

11. Hå (45)

Næringsliv:

5. Klepp (18)

9. Time (41)

15. Hå (114)

Arbeidsmarked:

9. Time (64)

13. Hå (74)

14. Klepp (92)

Demografi:

1. Klepp (8)

4. Time (23)

8. Hå (41)

Kompetanse:

16. Time (115)

17. Klepp (118)

20. Hå (181)

Kommuneøkonomi:

4. Klepp (19)

5. Time (29)

9. Hå (45)