Dette kan bli tomt til barne- og avlastingsbustaden

Av

Den regulerte tomta ved BMX-banen passar perfekt som parkering til den nye skulen. No seglar parkavdelinga sin fråflytta eigedom i Fjogstadvegen på Kleppe opp som erstatning.