Klepp Energi med 18,6 millionar i overskot

Av

Eigaren, Klepp kommune, tar ut åtte millionar i utbytte etter godt år for det lokale energi- og breibandselskapet.