Selger seg ikke ut av arbeidsmarkedsbedrifter

Av

Politikerne valgte å beholde aksjene i arbeidsmarkedsbedriftene Attende AS og Allservice AS.