Orre-vraket kan bli dyrt

Av

680.000 kroner pluss eit eige bygg kan bli prisen viss skipsvraket skal takast opp frå Orrestranda.