Klepp kaller inn til ekstraordinært kommunestyre på grunn av koronasituasjonen

Hastesaker og delegasjon fra kommunestyret til ordfører og kommunedirektør på grunn av koronaviruset er eneste sak i det ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag 14. januar.