Klepp kommune er nøgd med oppryddinga i Lalandsvegen

Kommunen truga ein tomteeigar i Lalandsvegen med tvangsmulkt, men no er saka avslutta.