– Klepp har laga ei trafikkfelle

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ballbingen ved Horpestad skule 
øydelegg sikta når naboane skal kjøra 
ut på fylkesvegen. Det er hovudgrunnen til at dei ikke vil selja grunn til gang- og sykkelstien.