Vedtok ikkje flytting i denne omgang

Av

Klepp-politikarane sende den store bygg-kabalen tilbake til rådmannen. Dermed er det framleis uvisst om Eirik Raude-senteret vert flytta til Horpestad.