Politisk strid om pengar til bedehus

Av

Skal Kleppe bedehus få 2 eller 6,9 millionar kroner til byggjeprosjektet sitt?