Frustrerte politikarar går frivillig ut av bomselskap

Av

Klepp-politikarane gjev slepp Nord-Jæren Bompengeselskap, men har klåre forventningar om å få sin del av eventuelle midlar som blir att.