Klepp ser på alternativ til gummigrus

Av

Eit samla kommunestyre stilte seg bak forslag frå Miljøpartiet dei Grøne om å finna meir miljøvenlege alternativ til oppmalt gummi som fyllmasse i kunstgrasbanar.