No vert det ombygging av stasjonen

Av

Politikarane var fulle av godord om betre tilrettelegging av Klepp stasjon for bussreisande og mjuke trafikantar.