Klepp gjev opp Hjem-jobb-hjem

Av

Innser at dei ikkje får lov til å vera med i pendlar-prosjektet, som gjev billegare kollektivreiser til tilsette.