Dette skal bli kyrkja sin eigedom

Av

Kyrkjegardseigedommane på Bore og Orre skal overførast til kyrkja, vedtok eit samrøystes Klepp kommunestyre mandag kveld.