Klagar på gang- og sykkelveg

Av

To grunneigarar på Vik klagar på planen for gang- og sykkelveg langs Nordsjøvegen.