Utsette gang- og sykkelvegen endå ein gong

Av

Klepp-politikarane vil prøva å få justert planen for gang og sykkelveg langs Nordsjøvegen på små, men viktige, punkt.