Mette Johnsen Monge blir ny Bore-rektor

Av

Dagens rektor på Vasshus var einaste søkjar i den interne utlysinga.