To skular kan bli ein

Av

Skulane Vasshus og Bore kan bli slått saman frå hausten 2014. I tilfelle får fleire elevar lenger skuleveg.