Fekk gjennomslag for å vurdera spesialundervisinga

Av

Marianne Øvregaard (Sp) brenn for ein 
inkluderande skule. No skal Klepp vurdera ny organisering av spesialundervisinga.