Fekk ikkje gjennomslag for omkjøringsveg

Tore Bore (KrF) har kjempa durabeleg for å få ein ny omkjøringsveg forbi Klepp Stasjon, men tapte i kommunestyret.