Slutt for Klepp som annleiskommune

Her tek Klepp-politikarane frå seg sjølv ansvaret for å laga budsjettforslag, og overlét det til rådmannen.