Klepp rakk ikkje å slå opp med Greater Stavanger før nyttår

Det skriftlege hastemøtet i kommunestyret i jula samla ikkje eit samrøystes fleirtal. Dermed fekk ikkje Klepp sagt opp avtalen med Greater Stavanger før nyttår.